TlaA?ovA? sprA?va: K moA?nAi??mu predaju KamennAi??ho nA?mestia

Vyjadrenie iniciatAi??vy NA?mestie pre A?udAi?? k moA?nAi??mu predaju KamennAi??ho nA?mestia

IniciatAi??va NA?mestie pre A?udAi?? sa uA? niekoA?ko mesiacov aktAi??vne zaoberA? cheap isotretinoin. revitalizA?ciou KamennAi??ho nA?mestia. V spoluprA?ci so A?irokou i odbornou verejnosA?ou, mnoA?stvom organizA?ciAi?? a obA?ianskych zdruA?enAi?? a s podporou hlavnej architektky mesta Bratislavy Ingrid Konrad organizujeme diskusie a plA?novanie budA?cej podoby KamennAi??ho nA?mestia so zapojenAi??m verejnosti.

PribliA?ne 600 A?udAi?? sa zapojilo do aktivAi??t poA?as DA?a pre nA?mestie, ktorA? sme uskutoA?nili na Kamennom nA?mestAi?? v septembri 2012. Pomocou ankety a verejnAi??ho plA?novania sme zistili, A?e A?udia vnAi??majA? sA?A?asnAi?? kvality nA?mestia – jeho otvorenosA?, priechodnosA? a verejnA? charakter, a buy amoxicillin onlline usa, arthritis. chcA? ich zachovaA?.

Chceme poukA?zaA? na nesA?lad medzi poA?iadavkami buy nolvadex paypal. obA?anov a zA?merom mesta, ktorAi?? plA?nuje predaj A?zemia nA?mestia a do rozpoA?tu na roky 2013-2015 zaradilo predpokladanA? prAi??jem z predaja pozemkov na Kamennom nA?mestAi?? v hodnote 2 miliA?nov eur. Zaradenie tohto prAi??jmu z predaja nA?mestia do rozpoA?tu je prvA?m krokom k jeho predaju. Predajom nA?mestia mesto stratAi?? kontrolu nad tA?m, A?o sa na nA?mestAi?? bude odohrA?vaA? A?alej. MA?A?e viesA? k jeho zastavaniu a teda aj jeho zA?niku ako verejnAi??ho priestoru.

PrivatizA?ciu centrA?lneho mestskAi??ho priestoru nepovaA?ujeme za potrebnA?. Dlhodobo pracujeme na alternatAi??vnych modeloch jeho rozvoja, ktorAi?? umoA?nia jeho revitalizA?ciu enalapril medication order on line. aj pri zachovanAi?? verejnAi??ho vlastnAi??ctva.

NaA?e stanovisko sme verejne prezentovali na zasadnutAi?? buy motilium online. mestskAi??ho zastupiteA?stva 13.12.2012, a sme pripravenAi?? predstaviA? nAi??zkorozpoA?tovAi?? alternatAi??vy revitalizA?cie nA?mestia primA?torovi Bratislavy Milanovi FtA?A?nikovi a poslancom mestskAi??ho zastupiteA?stva.

v Bratislave, vigora tablet. 14.12.2012

NA?mestie pre A?udAi??

Mgr.art. Dominika BelanskA?
Ing.arch. Viera KiseA?ovA?
Ing.arch. Zora PauliniovA?
Ing.arch. KatarAi??na Ai??imonA?iA?ovA? ml.
Mgr.art. Zuzana A?A?A?iovA?, PhD.

TlaA?ovA? sprA?va na stiahnutie tu: TS_NA?mestie pre A?udAi??_K moA?nAi??mu predaju KamennAi??ho nA?mestia

Stanovisko iniciatAi??vy NA?mestie pre A?udAi?? sme predniesli na Mestskom zastupiteA?stve HlavnAi??ho mesta SR Bratislava, 13.12.2012.

cialis originale senza ricetta.

Comments are closed.