Tlačová správa: K možnému predaju Kamenného námestia

Vyjadrenie iniciatívy Námestie pre ľudí k možnému predaju Kamenného námestia

Iniciatíva Námestie pre ľudí sa už niekoľko mesiacov aktívne zaoberá revitalizáciou Kamenného námestia. V spolupráci so širokou i odbornou verejnosťou, množstvom organizácií a občianskych združení a s podporou hlavnej architektky mesta Bratislavy Ingrid Konrad organizujeme diskusie a plánovanie budúcej podoby Kamenného námestia so zapojením verejnosti.

Približne 600 ľudí sa zapojilo do aktivít počas Dňa pre námestie, ktorý sme uskutočnili na Kamennom námestí v septembri 2012. Pomocou ankety a verejného plánovania sme zistili, že ľudia vnímajú súčasné kvality námestia – jeho otvorenosť, priechodnosť a verejný charakter, a chcú ich zachovať.

Chceme poukázať na nesúlad medzi požiadavkami občanov a zámerom mesta, ktoré plánuje predaj územia námestia a do rozpočtu na roky 2013-2015 zaradilo predpokladaný príjem z predaja pozemkov na Kamennom námestí v hodnote 2 miliónov eur. Zaradenie tohto príjmu z predaja námestia do rozpočtu je prvým krokom k jeho predaju. Predajom námestia mesto stratí kontrolu nad tým, čo sa na námestí bude odohrávať ďalej. Môže viesť k jeho zastavaniu a teda aj jeho zániku ako verejného priestoru.

Privatizáciu centrálneho mestského priestoru nepovažujeme za potrebnú. Dlhodobo pracujeme na alternatívnych modeloch jeho rozvoja, ktoré umožnia jeho revitalizáciu aj pri zachovaní verejného vlastníctva.

Naše stanovisko sme verejne prezentovali na zasadnutí mestského zastupiteľstva 13.12.2012, a sme pripravení predstaviť nízkorozpočtové alternatívy revitalizácie námestia primátorovi Bratislavy Milanovi Ftáčnikovi a poslancom mestského zastupiteľstva.

v Bratislave, 14.12.2012

Námestie pre ľudí

Mgr.art. Dominika Belanská
Ing.arch. Viera Kiseľová
Ing.arch. Zora Pauliniová
Ing.arch. Katarína Šimončičová ml.
Mgr.art. Zuzana Žúžiová, PhD.

Tlačová správa na stiahnutie tu: TS_Námestie pre ľudí_K možnému predaju Kamenného námestia

Stanovisko iniciatívy Námestie pre ľudí sme predniesli na Mestskom zastupiteľstve Hlavného mesta SR Bratislava, 13.12.2012.

Comments are closed.