Reklama na Kamennom

Reklama vo verejnom priestore je vA?adeprAi??tomnA?. VA?aka jej poA?etnosti ju uA? vo vAi??A?A?ine prAi??padov ani nevnAi??mame, stali sme sa voA?i nej odolnAi??. ChodAi??me okolo nej kaA?dodenne, uskakujeme jej z cesty a dAi??vame sa inam. Prischlo jej pomenovanie “vizuA?lny smog”. OtA?zna je potom A?A?innosA? takejto reklamy a jej oprA?venenie zaberaA? verejnA? prietor.

Problematike vizualneho smogu sa dlhodobo venuje ZelenA? hliadka:Ai??https://www.facebook.com/zelenahliadka?ref=ts&fref=ts

 

Zvizualizovanie objemu reklamy na Kamenom nA?mestAi??

 

Comments are closed.