Reklama na Kamennom

Reklama vo verejnom priestore je všadeprítomná. Vďaka jej početnosti ju už vo väčšine prípadov ani nevnímame, stali sme sa voči nej odolní. Chodíme okolo nej každodenne, uskakujeme jej z cesty a dívame sa inam. Prischlo jej pomenovanie “vizuálny smog”. Otázna je potom účinnosť takejto reklamy a jej oprávenenie zaberať verejný prietor.

Problematike vizualneho smogu sa dlhodobo venuje Zelená hliadka: https://www.facebook.com/zelenahliadka?ref=ts&fref=ts

 

Zvizualizovanie objemu reklamy na Kamenom námestí

 

Comments are closed.