Preteky kaA?Ai??c na Divokej vode – podporte nA?s kA?pou kaA?ice!

MA?me veA?a nA?padov, ako oA?ivovaA? verejnAi?? priestory. PomA?A?te nA?m ich zrealizovaA? aj prostrednAi??ctvom skvelej benefiA?nej akcie PRETEKY KAA?A?C!

KaA?dA? si mA?A?e adoptovaA? svoju vlastnA? kaA?icu alebo i viac kaA?Ai??c, ktorAi?? bude sA?A?aA?iA? v Pretekoch kaA?Ai??c na vodnom kanA?li v AreA?li DivokA? voda v Bratislave – A?unove, 30. jA?na 2013. Symbolickou sumou 3 ai??i?? za kaA?icu mA?A?ete podporiA? aj NA?mestie pre A?udAi?? a popri tom eA?te vyhraA? zaujAi??mavAi?? ceny.

StaA?Ai?? pA?r klikov tu: http://www.pretekykacic.sk/Default.aspx?CatID=2 a v poslednej kolA?nke zvoliA? iniciatAi??vu NA?mestie pre A?udAi??.

TeA?Ai??me sa na stretnutie s vami aj osobne na Divokej vode – 30. jA?na na akcii v naA?om stA?nku.

Comments are closed.