Plány na rok 2013: Leto s námestím

Prostredníctvom priameho zapojenia verejnosti a v spolupráci s mestom a ďalšími partnermi – kultúrnymi, vzdelávacími inštitúciami, súkromným aj občianskym sektorom – chceme postupne transformovať Kamenné námestie na kvalitný mestský priestor. Konkrétna podoba dočasných intervencií vzíde z výsledkov architektonicko-dizajnérskej súťaže.

Predkladáme plán konkrétnych intervencií, ktoré okamžite oživia námestie. Naše návrhy vychádzajú z vypočutia názorov občanov a podrobných analýz fungovania námestia.

Územie sme rozdelili do niekoľkých zón podľa ich atmosféry, potrieb a typu úprav, ktoré sú pre ne vhodné. Pre rok 2013 odporúčame sériu ľahko realizovateľných zásahov a následnú aktivizáciu námestia organizovaným programom. Zásahy, ktoré navrhujeme, rešpektujú prirodzené pešie koridory na námestí a nemali by nenávratne deštruovať žiadnu časť námestia, naopak, mali by to byť mobilné a dostatočne flexibilné riešenia. Naším cieľom je týmto spôsobom zároveň testovať najlepšie umiestnenie prvkov pre optimálne fungovanie priestoru.

Navrhované intervencie:

- Sedenie v tieni: rôzne formy mobilných sedení, stolíky so stoličkami a tienením, lavičky, dizajnérska lavička okolo pavlownie

- Zeleň: úprava existujúcej zelene, doplnenie o mobilnú zeleň, ďalšie trávnaté plochy

- Plochy pre šport a hry: stolný futbal, stolný tenis, šach…

- Mobilné pódium pre malé koncerty a kultúrne podujatia

- Street galéria: mobilné stojany alebo využitie výkladov obchodného domu

 

 

Časový harmonogram na rok 2013:

Comments are closed.