O nás

Sme skupina architektov, študentov a dobrovoľníkov, ktorým záleží na tom, ako vyzerajú verejné priestory v našich mestách. Rozhodli sme sa venovať svoju energiu a čas do zlepšenia situácie na Kamennom námestí v Bratislave, ktoré je v súčasnosti jedným z najzanedbanejších verejných priestorov. Spolu s ľuďmi z miestnej komunity a spolu s ďalšími organizáciami sa snažíme priniesť na námestie zaujímavé aktivity a zlepšiť jeho vzhľad, aby sa postupne stalo kvalitným a príjemným priestorom – miestom pre ľudí.

V roku 2012 sme zorganizovali sériu verejných diskusií a udalosť Deň pre námestie (september 2012). Počas nich sme zozbierali cenné podnety a názory obyvateľov o ich predstave o súčasnej i budúcej podobe Kamenného námestia. V roku 2013 spolu s lokálnou komunitou a partnermi realizujeme priestorové intervencie a zaujímavé aktivity, ktoré pomáhajú Kamenné námestie približovať predstave ľudí o jeho adekvátnom využití a vzhľade.

 

Ciele iniciatívy:

Praktické:

1.     Oživiť a skvalitniť verejný priestor na Kamennom námestí – centrálny, exponovaný a frekventovaný priestor
v bezprostrednej blízkosti historického jadra Bratislavy.
2.     Pridať miestu novú vrstvu aktivít, využití a komfortu, ktoré podporia pobudnutie ľudí v priestore.
3.     Tvoriť miesto s ľuďmi pre ľudí: zapojiť užívateľov a členov komunity do procesu tvorby,
pomôcť ľudom posunúť sa z pozície pasívnych prijímateľov zmien, do role aktívnych ovplynňovateľov svojho životného prostredia.
4.     Využiť fyzické zmeny priestoru ako katalyzátor širších ekonomických, kultúrnych a sociálnych zmien

Všeobecné:

1.     Rozvíjať metodiku participatívneho plánovania v prostredí slovenského mesta.
2.     Rozvíjať stratégiu tvorby trvalo udržateľných, prosperujúcich a životaschopných miest a komunít v kontexte slovenského mesta.
3.     Podporovať vznik a prispievať do verejnej diskusie o kvalite verejných priestorov v súvislosti s kvalitou života v meste.
4.     Podporiť vytváranie lokálnej identity, obrazu mesta a sunáležitosti s verejným priestorom.

 

Námestie pre ľudí zastupujú:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. art. Dominika Belanská – architektka a žurnalistka. Venuje sa architektúre, verejným priestorom a ich participatívnemu plánovaniu. Organizuje spoločenské a kultúrne udalosti, ktoré aktívne zapájajú ľudí do tvorby prostredia, v ktorom žijú, napríklad PÁRTYcipuj! (www.partycipacia.blogspot.sk). Vedie výtvarné workshopy pre mládež i dospelých v SNG. Pravidelne publikuje v časopisoch Projekt, Fórum architektúry a Tvor.

Ing. arch. Viera Kiseľová - architektka, členka Cyklokoalície a mestská cyklistka. V rámci Cyklokoalície spolupracuje na viacerých projektoch cyklotrás a umiestnenia cyklostojanov v meste. Venuje sa interiéru, mestskému interiéru, grafike a fotografii.

Ing. arch. Zora Pauliniová – architektka, konzultantka a facilitátorka plánovacích stretnutí, koordinátorka projektov. V súčasností pôsobiaca v neziskovej organizácií PDCS (www.pdcs.sk). Je spoluautorkou publikácie Verejné priestory – Ako tvoriť priestory s príbehom, s ľuďmi pre ľudí, brožúr pre verejnosť sprievodca aktívneho občana, Aké mesto chceme mať a verejnoprospešné stavby nie sú zadarmo a ďalších praktických príručiek pre aktívnych občanov.

Ing. arch. Katarína Šimončičová ml. – architektka, doktorandka na Fakulte architektúry STU v Braitslave, venujúca sa problematike verejných priestorov, teórií architektúry a pamiatkovej ochrane. Hlavná organizatorka medzinárodného študentského workshopu Big City Life 2009, ktorý bol zameraný na intervencie v bratislavských verejných priestoroch.

Mgr. art. Zuzana Žúžiová, PhD. - dizajnérka, vedecko-výskumná pracovníčka na Fakulte Architektúry STU v Bratislave, zaoberá sa teóriou dizajnu a urbanizmu. Vo svojich teoretických prácach aj projektoch v praxi sa sústreďuje sa na témy týkajúce sa bezbariérovosti, zvyšovania prístupnosti, metód participatívneho plánovania a stratégií pre zdravé a trvalo udržateľné mesto. V období 2011-2012 pôsobila v organizácií Project for Public Spaces v New Yorku, kde sa venovala projektov oživovania, revitalizácie verejných priestorov. (www.pps.org)

 

Naši partneri:

Počas Dňa pre námestie sme nadviazali spoluprácu s organizáciami a inštitúciami: Cyklokoalícia, PDCS, o.z., RadarchBratislava hrá na cityArchimera, Vnútroblok, Bratislava Otvorene, Trenčín si TY, Lepšia Doprava, DOCOMOMO Slovensko, Hlupane na bráne, Cyklokuchyňa, Ministerstvo dopravy SR, Greenpeace, Regionálne enviromentálne centrum, Únia nevidiacich a slabozrakých a ďalšími.

Spolupracujeme s Mestom Bratislava a s hlavnou architektkou Bratislavy Ingrid Konrad.

Aktivity Námestia pre ľudí podporili:

Nadácia Intenda (grantový program Rozvíjame občiansku identitu)
Nadácia Pontis
Grantový program Ars Bratislavensis
Grantový program young4ba
Komunitná nadácia Bratislava
Nadácia SPP
Obchodný dom MY Bratislava (Tesco Stores)

 

 

<<< späť na hlavnú stránku

Comments are closed.