Na Kamennom to A?ije!

V silagra 50 mg. sobotu 20. jA?la KamennAi?? nA?mestie opAi??A? oA?ilo rozmanitA?mi aktivitami, detskA?mi hrami, koncertami i diskusiou.

Poobedie sme otvorili mestskA?m piknikom na najobA?A?benejA?om bode nA?mestia – pod stromom pavlovnia.

PokraA?ovali sme komentovanou prehliadkou s vynikajA?cim odbornA?m vA?kladom architekta Martina ZaiA?eka z o.z. Archimera, na ktorA? priA?iel i sA?m autor komplexu Prior-Kyjev – pA?n architekt Ivan MatuA?Ai??k. Na terase obchodnAi??ho domu sa na zA?ver rozprA?dila podnetnA? diskusia. AZakujeme za mnoA?stvo cennA?ch informA?cii a nA?zorov!

Od 15tej sme sa spolu s deA?mi vytvA?rali A?tipcovAi?? motA?liky a inAi?? zvieratkA?. O hodinku neskA?r im Igor a Katka z divadla Dunajka vyrozprA?vali prAi??beh o popletenom krA?A?ovi a ovocnom karnevale, do ktorAi??ho sa deti veA?mi rady zapojili. Mohli sa staA? A?A?astnAi??kmi predstavenia na pA?diu, nielen jeho divA?kmi.

Potom sme spolu s deA?mi postavili ideA?lne mesto z kartA?novA?ch krabAi??c – podA?a detAi?? mA? byA? elocon cream online. plnAi?? parkov, jazier a A?udAi??.

O 17 tej bol A?as venovaA? sa rastlinA?m vysadenA?m v rA?mci indian viagras, tadapox canada. akcie Adoptuj si kochlAi??k. VA?aka vode z ObchodnAi??ho domu My Bratislava sme ich vA?etky pekne popolievali, aby vydrA?ali horA?ce letnAi?? dni.

A o viagra tamil language. 18tej zaA?al nA?A? veA?ernA? Ai??koncertnA? program:

18:00 ai??i??Ai??JA?n H*I*T*O HurtAi??k
19:15 ai??i??Ai??Royko Passage
20:30 ai??i??Ai??King Shaolin

Na jeho sprAi??jemnenie sme pripravili A?peciA?lne prekvapenie: umelA? trA?vnik na ktorom sa vynikajA?co posedA?va poA?as horA?cich letnA?ch dnAi??. Na jeho A?alA?ie pre order alli . vyuA?itie uA? nebudete A?akaA? dlho ;)

 

AZakujeme vA?etkA?m, ktorAi?? priA?li a uA?ili si s nami A?alA?Ai?? cialis and micardis. skvelA? deA? Leta s nA?mestAi??m!

 

Za finanA?nA? podporu A?akujeme:

ObchodnAi??mu domu My Bratislava, NadA?cii Intenda, NadA?cii SPP a Komunitnej nadA?cii Bratislava (grantovA? program young4ba) a Ars Bratislavensis.

UdalosA? je sA?A?asA?ou KultA?rneho leta mail kumaden.co.jp. a HradnA?ch slA?vnostAi?? Bratislavy.

Comments are closed.