LaviA?ka pre A?udAi??

V roku 2012 rok partia dobrovoA?nAi??kov v rA?mci experimentuAi??vytvorila na Kamennom nA?mestAi?? improvizovanA? laviA?ku. PoA?as nasledujA?cich mesiacov oA?arila stovky A?udAi??. Zmenila nehostinnAi?? prostredie na miesto, kde sa mohli bratislavA?ania zastaviA?, stretnA?A?, posedieA? a oddA?chnuA? si pod konA?rmi nA?dhernAi??ho stromu.

Jej neodA?vodnenAi?? odstrA?nenie bolo sklamanAi??m ale aj novou vA?zvou. Rozhodli sme saAi??laviA?ku obnoviA?! No tento raz provizA?rium z europaliet nahradila novA?, odolnA? a dokonca mestom ochraA?ovanA? laviA?ka, ktorA? pomohla premeniA? nA?mestie na miesto stretnutAi?? a prAi??jemnAi??ho posedenia.

VA?aka crowdfundingovej vA?zve na tA?chto strA?nkach sa podarilo vyzbieraA? viac ako 600 euro! VA?aka tA?mto peniazom sme mohli za pomoci mnohA?ch dobrovoA?nAi??kov 12. aprAi??la 2014 osadiA? novA? A?tAi??lovA? laviA?ku priamo pod krA?sny strom na Kamennom nA?mestAi??.

PrehA?ad nA?kladov nA?jdete tu generic acyclovir 400mg no presciption. prednisone 12 day dose pack directions. Ai??a kA?pie A?A?tov tu. Z vyzbieranej sumy eA?te zostalo 126 ai??i??. Tie budA? vyuA?itAi?? na prAi??padnAi?? opravy laviA?ky a na A?alA?ie zlepA?enie verejnAi??ho priestoru na KamennomnA?mestAi??. V ideA?lnom prAi??pade by sme priestor doplnili eA?te o jednu laviA?ku aj keA? mesto na zA?klade impulzu ktorA? sme tA?mto projektom dali na mieste osadilo niekoA?ko A?alA?Ai??ch laviA?iek. O pouA?itAi?? zostA?vajA?cich financiAi?? vA?s budeme samozrejme informovaA?.

sildenafil pfizer 50 mg my canadian order. , clomid interaction with royal jelly.

EA?te raz sa chceme poA?akovaA? kaA?dAi??mu jednAi??mu darcovi a kaA?dej jednej darkyni ako aj dobrovoA?nAi??kom a dobrovoA?nAi??A?kam za pomoc pri realizA?ciAi?? tohto jedineA?nAi??ho projektu.

what’s best viagra or cialis.

FotogalAi??eria: Workshop pre laviA?ku s dizajnAi??rmi a architektmi – diskusia nad nA?vrhmi laviA?ky, vA?roba laviA?ky a osA?dzanie prvej etapy 12. aprAi??la 2014.

where to order alli.

Comments are closed.