VA?ZVA: Navrhni laviA?ku pod pavlovniou!

ChceA? realizA?ciu uA? toto leto?

ChceA? pomA?cA? dobrej veci?

Navrhni laviA?ku / objekt na sedenie pod ikonickou pavlovniou na Kamennom!

 

Vytvorenie laviA?ky bude otvorenAi??m sezA?ny na Kamennom nA?mestAi??. Preto by sme ju chceli realizovaA? uA? v aprAi??li.
KedA?e vieme, A?e mnohAi?? z vA?s by sa radi zapojili do jej navrhovania, navrhli sme nasledovnA? postup:

1. A?as na individuA?lne nA?vrhy (skice, idey, nA?vrhy – v akejkoA?vek forme) 2 tA?A?dne – DEADLINE: 23.3.
2. stretnutie nA?vrhov (prezentA?cia nA?vrhov ostatnA?m) Ai??- cca 24.3.
3. posA?denie (rozprava, konsenzus) – aprAi??l
4. A?as na prAi??pravu finA?lneho nA?vrhu (2 tA?A?dne, tAi??movA? prA?ca/workshop)
5. realizA?cia – aprAi??l/mA?j (1-2 dni, tAi??movA? prA?ca/workshop na Kamennom nA?m.)

V procese tvorby laviA?ky skombinujeme otvorenA? vA?zvu na podA?vanie nA?vrhov s workshopom, na ktorom budA? nA?vrhy spoloA?ne prehodnotenAi?? a dopracovanAi?? do finA?lneho dizajnu.

Ak viete o niekom, kto by tieA? chcel laviA?ku navrhovaA?, alebo realizovaA?, budeme radi ak mu dA?te vedieA?.Ai??

 

PodrobnAi?? podmienky, ktorAi?? by mala laviA?ka spA?A?aA? nA?jdete tu:Ai??Lavicka_zadanie

TeA?Ai??me sa na vaA?e nA?pady a kreatAi??vnu tAi??movA? prA?cu pri ich zapracovanAi?? do jedineA?nej laviA?ky na Kamennom nA?mestAi??!

 

Dajte nA?m vedieA?, A?i sa do navrhovania laviA?ky chcete zapojiA?.
A ak mA?te akAi??koA?vek otA?zky, pA?tajte sa, odpovieme radi: info(zavinA?A?)namestiepreludi.sk

 

 

Comments are closed.