VA?ZVA: Navrhni laviA?ku pod pavlovniou!

aurochem india buy.

ChceA? realizA?ciu uA? toto leto?

colchicine ordering.

ChceA? pomA?cA? dobrej veci?

Navrhni laviA?ku / objekt na sedenie pod ikonickou pavlovniou na Kamennom!

s3 lasix 40 mg, cheap female viagra online nz.

 

Vytvorenie laviA?ky bude otvorenAi??m sezA?ny na Kamennom nA?mestAi??. Preto by sme ju chceli realizovaA? uA? v aprAi??li.
KedA?e vieme, A?e mnohAi?? z vA?s by sa radi zapojili do jej navrhovania, navrhli sme nasledovnA? postup:

1. A?as na individuA?lne nA?vrhy (skice, idey, nA?vrhy – v akejkoA?vek forme) 2 tA?A?dne – DEADLINE: 23.3.
2. stretnutie nA?vrhov (prezentA?cia nA?vrhov ostatnA?m) Ai??- cca 24.3.
3. posA?denie (rozprava, konsenzus) – aprAi??l
4. A?as na prAi??pravu finA?lneho nA?vrhu (2 tA?A?dne, tAi??movA? prA?ca/workshop)
5. realizA?cia – aprAi??l/mA?j (1-2 dni, tAi??movA? prA?ca/workshop na Kamennom nA?m.)

V procese tvorby laviA?ky skombinujeme otvorenA? vA?zvu na podA?vanie nA?vrhov s workshopom, na ktorom budA? nA?vrhy spoloA?ne prehodnotenAi?? a dopracovanAi?? do finA?lneho dizajnu.

Ak viete o niekom, kto by tieA? chcel laviA?ku navrhovaA?, alebo realizovaA?, budeme radi ak mu dA?te vedieA?.Ai??

 

PodrobnAi?? podmienky, ktorAi?? by mala laviA?ka spA?A?aA? nA?jdete tu:Ai??Lavicka_zadanie

TeA?Ai??me sa na vaA?e nA?pady a kreatAi??vnu tAi??movA? prA?cu pri ich zapracovanAi?? do jedineA?nej laviA?ky na Kamennom generic levitra vs levitra. nA?mestAi??!

free sample cyvita.

 

Dajte nA?m vedieA?, A?i sa do navrhovania laviA?ky chcete zapojiA?.
A ak mA?te akAi??koA?vek otA?zky, pA?tajte sa, odpovieme radi: info(zavinA?A?)namestiepreludi.sk

 

 

metformin no prescription uk.

cialis prices canada.

Comments are closed.