LaviA?ka pod pavlovniu uA? je pripravenA?!

KrA?tke video o tom, preA?o je na Kamennom nA?mestAi?? potrebnA? laviA?ka a ako mA?A?ete aj vy pomA?cA?, aby sa nA?m ju podarilo zrealizovaA?.

Ai??PrispieA? na vznik laviA?ky na Kamennom nA?mestAi?? je veA?mi jednoduchAi??. KlikniteAi??TU.

Na dizajne laviA?ky, ktorA? pripravujeme a chceme umiestniA? na Kamennom nA?mestAi?? pod strom pavlovnia, sme spolupracovali s niekoA?kA?mi dizajnAi??rmi, architektmi a A?tudentmi tA?chto profesiAi??. ProstrednAi??ctvom vA?zvy na nA?vrhy a odbornAi??ho workshopu sme zAi??skali mnoho nA?padov, ktorAi?? sme sa snaA?ili zapracovaA? do finA?lneho konceptu laviA?ky. ObrA?zok ukazuje pribliA?nA? podobu budA?cej laviA?ky.

Za vizualizA?cie A?akujeme A?tudentovi architektA?ry MariA?novi JA?novi.

A?O JE NOVAi??:

V priebehu roku 2013 sme zrelizovali prvA? polovicu laviA?ky s pomocou dobrovoA?nAi??kov a vA?aka peniazom, ktorAi?? ste nA?m venovali. VA?etkA?m, ktorAi?? prispeli pri prAi??prave laviA?ky svojou prA?cou alebo finanA?ne, srdeA?ne A?akujeme! MomentA?lne A?akA?me na povolenie osadiA? laviA?ku na miesto – pod pavlovniu na Kamennom nA?mestAi??. Na druhA? polovicu laviA?ky eA?te stA?le zhA?A?ame financie, budeme vA?aA?nAi?? za vA?A? prAi??spevok a na nA?mestAi?? sa tak bude mA?cA? posadiA? eA?te viac A?udAi??. PrispieA? stA?le mA?A?ete TU.

Pozrite si, ako prebiehala prAi??prava laviA?ky. Komponenty na prvA? polovicu celkovAi??ho objektu uA? sA? pripravenAi??. EA?te zmontovaA? a osadiA? na miesto a potom – koneA?ne sa posadiA?!

AZalA?ie fotky z prAi??pravy laviA?ky nA?jdete TU a TU.

<<< spAi??A? na hlavnA? strA?nku

Comments are closed.