Hlasujte za lepA?ie KamennAi??!

NaA?Ai??m cieA?om je sAi??riou jednoduchA?ch a postupnA?chAi??krokov vdA?chnuA? KamennAi??mu nA?mestiu opAi??A? A?ivot. Tak aby sme sa zaA? nemuseli nielen hambiA? ale radi tu trA?vili A?as a ako hovorAi?? naA?e cheap enalipril without perscription, canada superstore finpecia. motto: “cAi??tili sa na A?om ako doma”.

VA?etky naA?e aktivity sA? neziskovAi?? a naA?a prA?ca na oA?ivenAi?? KamennAi??ho nA?mestia je zadarmo, avA?ak nie vA?etko vieme zabezpeA?iA? zadarmo a preto what is cheaper than cilais. sme poA?iadali o viacerAi?? granty. JednA?m z nich je i grant SPP spoloA?ne, o ktorAi??ho zAi??skanie sa verejne hlasuje.

Ak sa vA?m nA?A? projekt pA?A?i: Dajte mu svoj hlas! Alebo eA?te lepA?ie 3 :)

HlasovaA? mA?A?ete tu:Ai??http://www.sppolocne.sk/sk/prihlasene-projekty/detail-projektu/297

 

Za 8000Ai??Eur z grantu SPP by sme mohli shop cialis online. zorganizovaA? kopu skvelA?ch vecAi?? slA?A?iacich vA?etkA?m, naprAi??klad:

UrbA?nne pikniky, workshopy pre deti i dospelA?ch, hry amantadine poisoning. v meste, A?achovA?, A?i ping-pongovA? turnaj, divadelnAi?? predstavenie,

koncerty hudobnA?ch kapiel, reasonably priced viagra pills on line. tanA?iareA?,Ai??taneA?nAi?? predstavenia, …

Alebo by ste si radA?ej pozrieli galAi??riu A?i film cestou erexin spray review. z nA?kupu?

 

NA?A? plA?n ale nie je iba o programe. KamennAi?? nA?mestie sme veA?mi podrobne odborne preskA?mali a vypracovali sme odporA?A?ania pre jeho dlhodobA? i krA?tkodobA? urbA?nny rozvoj. Pre ten krA?tkodobA? sme navrhli tento predbeA?nA? plA?n podA?a ktorAi??ho teraz postupujeme:

ZatiaA? sa nA?m podarilo realizovaA? vysadenie kvetov do “kochlAi??kov”, pA?dium na koncerty a mobilnAi?? sedenie, ktorAi?? mA?A?eme pouA?Ai??vaA? pri akciA?ch. LaviA?ka pod pavlovniou, na ktorej si budete mA?cA? posedieA? kaA?dA? deA? je uA? tieA? tesne pred svojim postavenAi??m.

Viac o naA?ich vA?chodiskA?ch si mA?A?ete pozrieA? na:Ai??http://www.namestiepreludi.sk/o_nas/ a podrobnejA?ie informA?cie o tom A?o uA? sme zorganizovali naAi??http://www.namestiepreludi.sk/akcie/

NevA?hajte a podporte projekt v hlasovanAi??, pomA?A?ete generic celias. vA?etkA?m maA? lepA?ie mesto.

 

 

 

Comments are closed.