Akcia PAVLOVNIA – vA?tvarnA? happening

Akcia prebiehala v A?tA?le veA?mi jednoduchAi??ho a neformA?lneho flashmobu, alebo happeningu.

CieA?om bolo vytrhnA?A? okoloidA?cich z kaA?dodennAi??ho ruchu a upriamiA? ich pozornosA? na tento strom. Podobne aj pre kresliarov. Kreslenie podA?a skutoA?nosti je formou preA?Ai??vania, pozorovania alebo aj meditA?cie. Nejde o dokonalA? vA?sledok, zA?A?astniA? sa mA?A?e kaA?dA?, amatAi??r, A?i vA?tvarnAi??k, ide iba o dobrA? pocit zo spoloA?nej akcie.

Akciu by sme si chceli niekedy poA?as leta zopakovaA?. PridA?te sa?

pA?vodnA? fb event:Ai??https://www.facebook.com/events/571722286211910/

Comments are closed.