Adoptuj si kochlAi??k!

OpustenAi?? “kochlAi??ky” – betA?novAi?? kvetinA?A?e, ktorAi?? lemujA? nA?mestie od konca Ai??tA?rovej az po Ai??pitA?lsku ulicu, chceme premeniA? z nevzhA?adnA?ch “odpadkovA?ch koA?ov” a nA?dob so starou zeminou opAi??A? na skutoA?nAi?? kvetinA?A?e plnAi?? A?ivA?ch rastlAi??n.
Preto vyzA?vame vA?etkA?ch A?udAi??, ktorAi?? sa pohybujA? denne okolo KamennAi??ho nA?mestia alebo by mali chuA? a A?as, aby sa zapojili do akcie “Adoptuj si kochlAi??k”.

PA?jde o koordinovanA? a plA?novanA? premenu kA?sku verejnAi??ho priestoru, pri ktorej kaA?dA? zA?ujemca o dlhodobA? starostlivosA? o rastliny v kochlAi??ku si “vezme do parA?dy” jeden (A?i viacero) kochlAi??kov. MA?A?e doA? vysadiA? rastliny, kvety a bude sa o ne staraA?, polievaA? ich apod. poA?as leta, bude sa o ne staraA? ako o svoj vlastnA? kA?sok zA?hrady. Takouto systematickou premenou, pri ktorej budA? maA? A?udia za svoje rastlinky zodpovednosA? aj po tom, A?o ich tam vysadia, mA?A?eme dosiahnuA?, aby rastliny v kochlAi??koch vydrA?ali minimA?lne celA? vegetaA?nA? sezA?nu. UpozorA?ujeme, A?e kochlAi??ky nebudeme maA?ovaA?, nechceme totiA? prinA?A?aA? na KamennAi?? nA?mestie A?alA?ie grafickAi?? vizuA?lne podnety (“vizuA?lny smog”), ale jednoduchou intervenciou oA?iviA? jeho zanedbanAi?? miesta.

ZA?ujemcovia o “adopciu” kochlAi??ku sa nA?m mA?A?u ozvaA? na info@namestiepreludi.sk. KochlAi??ky je stA?le moA?nAi?? rezervovaA?!

SpoloA?nAi?? sadenie sa uskutoA?nAi?? v sobotu 4. mA?ja a v sobotu 18. mA?ja 2013Ai??Ai??o 10.30.

ZaA?Ai??najA?cim zA?hradkA?rom bude na A?vod akcie k dispozAi??cii niekto skA?senejA?Ai??, kto poradAi??, ako rastliny sadiA? a ako sa o ne sprA?vne staraA?. Do kochlAi??kov odporA?A?ame niekoA?ko druhov rasltlAi??n (pozri hore), ktorAi?? sA? vhodnAi?? na vysA?dzanie do kochlAi??kov na nA?mestAi??, lebo vydrA?ia nA?roA?nAi?? podmienky (intenzAi??vne slnko, A?iadny tieA?, mestskAi?? prostredie). AZakujeme zA?hradnAi??mu a krajinnAi??mu architektovi Petrovi Scholcovi a A?tudentke biotechnolA?giAi?? parkovA?ch a zA?hradnA?ch A?prav MagdalAi??ne Uhrinovej, ktorAi?? odporA?A?anA? spA?sob vA?sadby a kombinA?cie rastlAi??n vo svojom voA?nom A?ase vypracovali.

 

Projekt Adoptuj si kochlAi??k podporili:

GrantovA? program young4ba

KomunitnA? nadA?cia Bratislava

NadA?cia SPP

GrantovA? program Ars Bratislavensis

 

Kvety do kochlAi??kov dodali:

Plantago, spol. s.r.o.

 

 

 

Takto vyzerali kochlAi??ky minulAi?? leto:

 

 

Comments are closed.